Samfundsborger - ikke evigt anbragt

Episode 10,   Sep 11, 2023, 08:55 AM

I 1979 blev omkring 30.000 danskere med forskellige funktionsnedsættelser anbragt under særforsognet. 

Den 11. september 2023 modtager de en undskyldning fra den danske stat for den måde, de blev behandlet på.

I denne særlige udgave fortæller Susanne Olsen, som selv er opvokset under særforsognet, om hendes liv og hendes syn på handicappolitikken i dag. Det er ikke længere end én generation siden, at det blev betragtet som acceptabelt at frihedsberøve og umyndiggøre mennesker med handicap. Spørgsmålet er nu, hvordan det vil se ud for den næste generation i et samfund og en velfærdsstat, der i stigende grad styres af økonomisk logik.