Progress Your Mind #72 VIKTORIE MERTOVÁ - „Ve svém oboru objevuji pořád něco nového."

Sep 12, 2023, 10:50 AM

O profesním zaměření mnohých z nás někdy rozhodují maličkosti. Viktorie Mertová se narodila do umělecké rodiny, ale místo touhy prorazit ve stejném oboru jako rodiče dostala do vínku mimořádné intelektuální nadání. „Chvíli jsem měla představu, že budu dělat totéž co moji rodiče, ale když jsem se občas o něco takového pokusila, tak jsem okamžitě byla nařčena z nějaké protekce,” popisuje svou volbu mezi uměleckým a akademickým světem Viktorie. Snaha o pochopení popkulturních odkazů v populárních amerických seriálech v ní nakonec probudila vášeň pro historii USA. Svou kariéru tak spojila s láskou k dějinám Spojených států, které přednáší na Karlově univerzitě, a svůj mimořádný talent využívá ve volném čase, kdy se jako lovkyně Belladonna ve světově známé vědomostní soutěži snaží zkomplikovat život účastníkům toužícím po výhře.

Podcast vám přinesla investiční skupina Progresus.