Alice Machová: Pro nefinanční reporting je klíčové dobře vybrat tým a určit pro firmu významná témata

Episode 47,   Oct 23, 2023, 05:43 AM

Alice Machová je vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví a udržitelnosti poradenské společnosti EY. Velké společnosti mj. připravuje na to, aby dokázaly naplnit povinnosti plynoucí ze směrnice CSRD o nefinančním reportingu.

Alice Machová je vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví a udržitelnosti poradenské společnosti EY. Velké společnosti mj. připravuje na to, aby dokázaly naplnit povinnosti plynoucí ze směrnice CSRD o nefinančním reportingu.