Progresus x SingularityU Czech Summit - #2 Kris Østergaard

Oct 31, 2023, 07:32 AM

Upozornění: Tento podcast je v angličtině. 

Umělá inteligence a inovativní technologie v současnosti hýbou světem vědy i byznysu. Ve speciální podcastové minisérii, která vzniká v rámci partnerství skupiny Progresus a SingularityU Czech Summitu, diskutujeme s odborníky, kteří v této oblasti udávají směr.

Hostem druhé epizody byl Kris Østergaard, vedoucí výzkumu a publikování v Rehumanize Institute. Kromě toho, že je Kris editorem Ethics@Work a autorem knihy Transforming Legacy Organizations, je také spoluautorem knihy The Fundamental 4s – Designing Extraordinary Customer Experience in a Exponencial World.

Firemní kultura je o lidech a motivaci lidských bytostí, o tom, jak přimět lidi, aby něco dělali, a o tom, co je přiměje, aby naopak něco nedělali. Tomu musíte porozumět, abyste vytvořili správné prostředí pro úspěšnou společnost. Kris v rozhovoru prozradí, jak se stát leaderem inovací budoucnosti či jaké jsou ty 4 základní hnací síly, které my lidi máme. Neméně zajímavým tématem budou knihy, kterými se Kris proslavil.

Artificial intelligence and innovative technologies are currently driving the world of science and business. In a special podcast miniseries produced as part of a partnership between Progresus Group and SingularityU Czech Summit, we discuss the experts who are setting the pace in this field.

The second episode's guest was Kris Østergaard, Head of Research & Publishing at Rehumanize Institute. Besides being the editor of Ethics@Work and author of Transforming Legacy Organizations, Kris also co-authored The Fundamental 4s - Designing Extraordinary Customer Experiences in an Exponential World.

Company culture is about people and the motivation of human beings, about getting people to do things and what gets them not to do things, you need to understand that to create the right environment for a successful organization. In the interview, Kris reveals how to become the innovation champion of the future or what are the 4 fundamental drivers that we humans have. An equally interesting topic will be the books that Kris is famous for.