Agenda AWANI Asia: Pemerkasaan kerjasama pelancongan antara negara serantau

Dec 09, 2023, 01:00 PM

Dasar pengecualian visa bagi Malaysia dan China yang diperkenalkan bermula Disember 2023 menimbulkan pelbagai reaksi. Sejauhmanakah dasar ini mampu melonjakkan kerjasama ekonomi dan pelancongan serantau? Analisis dan diskusi dalam Agenda AWANI Asia malam ini.