Mikroalger er havets bedste ven og værste fjende

Season 2, Episode 4,   May 17, 04:00 AM

Mikroalger er i grunden en forvirrende størrelse. Man kan vel kalde dem lidt en rodekasse af encellede organismer, og af samme grund finder vi mikroalgerne fordelt rundtomkring på livets træ.

Du vil finde arter af mikroalger, der er fjernere beslægtet med hinanden, end du selv er til for eksempel en skarnbasse eller en snegl. Men er denne diffuse gruppe af encellede organismer så egentlig vigtig for naturen og os? Her er svaret bestemt ja.

Mikroalger hører til nederst i blandt andet marine fødekæder, og det gør, at deres eksistens danner grundlag for alle de andre arter opad i kæden.

Mikroalgerne spises af for eksempel vandlopper, der spises af fisk, og sådan går fødekæden helt op til hvaler og ja, os mennesker. De er derudover estimeret til at stå for halvdelen af klodens fotosyntese, hvor planterne laver den anden halvdel. Så de spiller en enorm rolle i at omsætte atmosfærens kuldioxid (CO2) til ilt.

Lyt med i denne episode af Plantejagten om mikroalgernes spændende variation, muligheder og begrænsninger.

Medvirkende:
  • Mette Møller Nielsen, seniorforsker, DTU Aqua
  • Nina Lundholm, lektor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Følg Plantejagten på Instagram, hvor du kan se billeder af Kongeegen og følge med i Emma og NC’s ture rundt i Danmark.

Research og tilrettelæggelse: Emma Aller og Niels Christian Sanden
Redigering: Kristian Højgaard Nielsen
Redaktør: Malene Plank Sommer
Musik: Frithjof Toksvig