Sjöfågeljakt på våren 1950

Sep 05, 2012, 09:07 PM

I början av 1950-talet förbjöds sjöfågeljakt på våren. Hur sådan jakt kunde te sig beskrev Eric Lönnbom (1923-2008) i den här lilla betraktelsen uppläst av Ingemar Lönnbom.