Citizen's Panel for Social Services in Wales

Dec 06, 2012, 09:33 AM

Andrew Hubbard talks about his experience as a panel member of the Citizen Panel for Social Services in Wales. #socialservices #demopart #publicengmt

Mae Andrew Hubbard yn trafod ei phrofiadau fel aelod o Banel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru.