Developing a health and wellbeing site for the Welsh citizen / Datblygu gwefan iechyd a lles ar gyfer y dinesydd Cymreig

Jan 16, 2013, 04:44 PM

Andrea Cruttenden talks about why she’s glad to be involved early in the process of developing a social services website and her hope’s for the site.

Andrea Cruttenden yn siarad am pam mae hi’n hapus ei bod hi wedi cael ei chynnwys yn gynnar yn y proses o ddatblygu gwefan newydd ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a’i obeithion ar gyfer y gwefan.

#demopart #socialservices #socialcare