Interview with His Eminence cardinal John Onaiyekan

Mar 04, 2013, 04:12 PM

TIMELINE:

00.00 - 07.45: Nigeria, terrorgruppen Boko Haram og forholdet mellom kristne og muslimer / Nigeria, Boko Haram and the relationship between Christians and muslims

07.46 - 10.04: Troens år og nyevangelisering i en interreligiøs kontekst / The Year of Faith and the New Evangelization in an interreligious context

10.05 – 21.20 Bruken av kondomer i kampen mot AIDS / The use of condoms in the fight against AIDS

21.21 – 25.07 Reaksjoner på pavens avgang og arven etter Benedikt XVI / Thoughts on the pope’s resignation and the legacy of Benedict XVI

25.08 – 26.49 En pave fra Afrika, Asia eller Latin Amerika for å speile Kirkens universalitet? / A pope from Africa, Asia or Latin America to reflect the universality of the Church?

26.50 – 30.46 Spekulasjoner rundt neste pave. Hvilke kvaliteter bør det legges vekt på? / Speculations on the next pope. Which qualities should be emphasized?

30.47 – Om Den katolske kirke i Norge / The Catholic Church in Norway