Hazaro'n khizr paida kar chuki hai nasl aadam ki...

Apr 16, 2013, 10:51 AM

This is ek she'r from my book Huwee Takheer. #eksherkhizrnaslaadamkhalique