2 Kntnt: Få tid att skriva med David Stiernholm.

Jan 16, 2014, 02:17 PM, Inom Vallgraven, Gothenburg, Sweden

Maria Gustafsson på Kntnt intervjuar David Stiernholm om hur man får tid att skriva. #kntnt