Ympryd dros drefn cynllunio er lles y Gymraeg - Robin

Jun 30, 2014, 10:34 AM

Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr iaith, yn son am y degau o bobl sy wedi dechrau ympryd 24 awr gan fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau i’r gyfraith cynllunio er lles yr iaith ar lefel gymunedol #6pheth