4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มาถึงเมืองไทยแล้ว

Jul 28, 2014, 12:18 PM

สายด่วน 4ไล้ฟ์ 084 1250585 line ID: siam85 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คืออะไร? คือโปรตีนขนาดเล็กที่จะส่งผ่านความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน จากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกัน แล้วผ่านไปสู่ผู้รับที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกัน คือ ระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำอันตรายร่างกายเราได้ เช่น เชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้แก่ ไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสิต รา, พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ฆ่าทำลายเซลล์ที่ผิดปกติ เซลล์ติดเชื้อทุกชนิด เซลล์ที่กำลังเจริญเติบโตไปเป็น #มะเร็ง ชนิดต่างๆ #4life #4ไล้ฟ์