ภูมิคุ้มกัน ในนมน้ำแรก

Aug 06, 2014, 12:42 PM

นมแม่สำคัญ นมน้ำแรก หรือนมน้ำเหลือง Colostrum (นมน้ำเหลือง) คือ น้ำนมแรกหลั่ง เพื่อการเลี้ยงทารก เป็นน้ำนมที่สร้างขึ้นภายในช่วง 24 ถึง 36 ชั่วโมง (มนุษย์ ระหว่าง 4 ถึง 5 วัน) หลังคลอด น้ำนมแรกหลั่งนี้ ทำหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพที่ ดีให้กับทารกแรกเกิดอย่างชัดเจน ช่วยเร่งการก่อตัวของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในระหว่างการการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนำไปสู่สุขภาพที่มั่นคง การวิจัยทางการแพทย์ มีรายงานว่า น้ำนมแรกหลั่ง ไม่ได้เพียงแต่อุดมไปด้วยสารอาหารเท่านั้น แต่ยังมีสารประกอบที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย #นมแม่ #อีสาน