Zastupitel LOUKOTA: Zdražení vody zadlužené VHS nespasí, pokud si manažeři vyplácí přes 46 tisíc měsíčně

Oct 31, 2015, 11:20 AM

Zastupitel za TOP09 Michal Loukota nesouhlasí s konáním starosty Turnova Tomáše Hockeho, který bez projednání s radou města či zastupiteli, podepsal dohodu s okolními obcemi o financování Vodohospodářského sdružení na další čtyři roky.

Na základě této dohody může VHS dál investovat do budování a oprav vodohospodářských technologií na území členských obcí a splácet dluhy, na úkor zvýšení ceny vodného a stočného každý rok o 4,5%.

Zastupitel Loukota upozorňuje, že plánované zdražení přinese VHS do rozpočtu sice 2 miliony korun navíc, ale provoz samotného sdružení přijde ročně na 8 milionů. Ať už jsou to mzdy manažerů VHS a další provozní náklady.