Yeni Ufuklar 144- Bilgiye kolay ve doğru erişim için e-hizmetler

Dec 29, 2015, 10:42 AM

PODCAST 144 | 28 Aralık 2015

Bu bölümde, kalkınma için hayati önemde olan bilgiye erişimi artırmak amacıyla uygulanan ‘Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla E-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı’ projesi hakkında konuşacağız.

#YeniUfuklar

Konuk:

Haldun Koç, Elçi, Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Başkanı