คำคมครั้งที่15

May 02, 2016, 10:07 AM

คำว่า “ดีกว่า” เป็นศัตรูของคำว่า “ดี”