A café doesn't have coffee!

Aug 23, 2016, 10:38 AM

Improviserad monolog på engelska där det visar sig att ett kafé inte har något kaffe. irritation uppstår, media kommer till platsen och ägaren ger en högst tvivelaktig förklaring till varför det inte finns något kaffe. #Humor #Kul #Amatör #Monolog #Kafé #Kaffe