Enwau perci rhai o ffermydd Banc Sion Cwilt

Sep 29, 2016, 10:15 AM

Pa enwau sydd ar berci, neu gaeau, rhai o ffermydd adral Talgarreg? Cennydd Jones o Bontsian sy'n cael sgwrs gydag ambell ffarmwr... [Medi 2016]