Hanes codi Capel Bethesda, Llanwrtyd

Aug 04, 2017, 02:23 PM

John Brynhynog yn adrodd stori sut lwyddodd cymuned Llanwrtyd i godi £2,460 yn 1907 (swm enfawr ar y pryd) i mestyn capel Bethesda...a hynny mewn un noson yn unig! Ysbrydoliaeth i ni i gyd.