Ieithoedd llai - pam ni'n ffwdanu?

Sep 29, 2016, 05:37 PM

Sgwrs dan arweiniad Gareth Ioan, o ŵyl ieithoedd llai 'Tosta' yn Theatr Felinfach. - Pam ddim setlo am y Saesneg? - A ddylse ni fod yn ceisio 'achub' iaith? - Pa heriau sy'n wynebu cynnal iaith mewn cymunedau? - Pa enghreifftiau o arfer da sydd o oresgyn yr heriau? [Mehefin 2016]