USA Today

Nov 09, 2016, 09:19 PM

Het ging me eigenlijk meer om dat kleine, bleke jong dat links naast Donald Trump stond. In de lange parade van familieleden, staffers en andere hulpstukken van de Trump-entourage viel hij het meest op. Hij stond schuin achter zijn vader, die pontificaal in de grote televisiecamera keek en de wereld een alleszins redelijke speech voorhield.