Marysia Lisewska - reaktywacja studia Radia VILO

Nov 23, 2016, 06:58 PM

Jedno z testowych nagrań Marysi w trakcie reaktywacji studia radiowego i Studia Nagrań w ViloGdansk. 23 listopada 2016 r.