Blwyddyn gyffrous o'm blaenau meddai @JillEvansMEP

Dec 21, 2011, 10:57 AM

Fel Aelod o’r Senedd Ewropeaidd a Llywydd Plaid Cymru, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd, a blwyddyn newydd heddychlon a llewyrchus.

Mae blwyddyn gyffrous yn ein haros ym Mhlaid Cymru, gydag arolwg o’r blaid yn cyd-fynd ag gornest arweinyddiaeth ac Etholiadau Cyngor hynod gyffrous ym Mis Mai.

Rydym mewn cyfnod Economaidd hynod o anodd, felly ar flaen yr agenda i mi yn Senedd Ewropeaidd fydd creu swyddi, achub gwasanaethau hollbwysig, a chryfhau Economi Cymru.

Diolch am eich cefnogaeth ffyddlon i Blaid Cymru, ac rwy’n edrych ‘mlaen i weithio hefo chi dros Gymru yn 2012.

Jill Evans ASE

Llywydd Plaid Cymru #PlaidCymru #CamuMlaen #plaid2012