ടെക്‌നോപാർക്കിൽ ജെമിനി സോഫ്റ്റ് വെയേഴ്സിലെ "ജെന്റിൽ " ചാരിറ്റബിൾ ടീമിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി RJ ഷിഫിനും RJ ചിഞ്ചുവും ..

Aug 09, 2017, 07:12 AM

#redfmtrivandrum #redfmkerala #rjshifin #rjchinju #technopark #gemini #gentle #human