Menjawab Tuduhan Dakwah Salafiyyah Dakwah Hizbiyyah - Ust. Muhammad Umar as-Sewed

Oct 29, 2017, 09:49 AM

Tanya Jawab Kajian Ilmiyah Masjid Al-Mujahidin Slipi Jakarta // Sabtu, 08 Shafar 1439H ~ 28 Okt. 2017M

Audio dari Channel Telegram @ForumSalafy ➥ #Manhaj #Nasehat #Dakwah #Bantahan #Salafiyyah #hizbiyyah #Komando