ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ!!!! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ Rj Rashmi ಜೊತೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಮಾಸ್ತಮಜಾಮಾಡಿ

Oct 31, 2017, 01:17 PM

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ!!!! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ Rj Rashmi ಜೊತೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಮಾಸ್ತಮಜಾಮಾಡಿ #Redfm #RedfmMysuru #MusicAdda #RjRashmi #Mastmajamadi

Subscribe