Gas station

Sep 27, 2009, 05:23 PM, Charlottesville, VA, USA