ಆದಿತ್ಯ,ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುದ್ರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ...ಆದ್ರೆ #RjRashmi ಜೊತೆ #Musicadda ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡುದ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಕೇಳಿ #Redfm #Mastmajaamaadi

May 09, 2018, 12:17 PM