ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿಂಗರ್ ಹೇಮಂತ್ ...ಅವ್ರ್ ಹುಟುಹಬ್ಬದ್ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೋಟಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಚ್ಕೊಂಡ್ ಅರ್ ಜೆ ಜೊತೆ ಹೀಗ್ ಅಂದ್ರು... ಕೇಳಿ

Nov 13, 2018, 11:57 AM