Pennod 2: Penderfynu ar syniad ar gyfer dy fusnes

Oct 23, 2019, 10:11 AM
Yn y bennod yma mi fyddwn ni’n siarad am sut i benderfynu ar syniad ar gyfer dy fusnes. 
Be am siarad yn blwmp ac yn blaen am eiliad - dim dyfeisiadau chwyldroadol a syniadau radical sydd wrth wraidd y rhan fwyaf o fusnesau llwyddiannus – mewn gwirionedd yr oll ydyn nhw ydi fersiynau gwell o bethau sydd ar gael yn barod.