Pennod 3: Troi dy syniad yn realiti

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Nawr mae’n bryd i ni gymryd y cam nesaf a’i droi o mewn i realiti. Ella dy fod di’n pendroni be sy’n dod nesaf a be ti angen ei neud? A dwi’n siŵr fod gen ti lot o gwestiynau a dim llawer o atebion ar hyn o bryd. Mae hyn i gyd yn OK. Er mwyn symud ymlaen, ti angen lot mwy o wybodaeth, a mae na lot o benderfyniadau i’w gneud hefyd.