Pennod 4: Ymchwil i'r farchnad

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Yn y bennod yma mi fyddwn ni’n trafod ymchwil i’r farchnad. Dwi’n gwybod bod entrepreneuriaid yn defnyddio greddf o dro i dro ond mae’r busnesau mwyaf llwyddiannus wedi eu hadeiladu ar ymchwil ymhlith cwsmeriaid, dadansoddi marchnadoedd a mesur a phrofi manwl. Mae gwneud ymchwil i’r farchnad yn hanfodol felly paid a’i roi o i’r naill ochor, achos mi fydd y wybodaeth gei di’n ôl yn holl bwysig.