Pennod 6: Mynd ar-lein am lai

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Y cam nesa ydi mynd ar-lein, fel arfer, drwy greu gwefan. Felly be am gymryd golwg ar y pethau ti angen ystyried, a pam ei bod hi mor bwysig bod ar-lein.