Pennod 7: Gwneaud yn fawr o genogaeth busnes

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Felly, efo hynny i gyd wedi i neud, be am dreulio ychydig o amser yn siarad am pa gefnogaeth busnes sydd ar gael i chdi. Mae ffeindio allan pa gefnogaeth sydd ar gael, a lle i gael hyd iddo fo’n medru bod yn anodd, a dwi’n gwybod y galla hyn godi ofn ar rai pobl, ond paid a poeni, da ni yn, Syniadau Mawr Cymru, isio gwneud bywyd chydig bach yn haws i chdi.