Pennod 8: Creu cynllun busnes

Oct 23, 2019, 10:11 AM

mae’n bryd i chdi ddechrau meddwl am greu cynllun busnes! Mae hyn yn rhan allweddol o gychwyn busnes, mi fydd y cynllun yn dangos be ydi’r busnes, lle mae o’n mynd a sut mae o’n mynd i gyrraedd yna.