Pennod 12:Rheoli dy arian

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Mi yda ni gyd angen help i reoli pres o dro i dro, a dwi’n mynd i ddangos ffyrdd syml o wneud hyn i chdi, pan ti’n rhedeg dy fusnes dy hun.