Pennod 13: Delio â’r gyfraith

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Ond rŵan mae rhaid i ni siarad am y gyfraith, am dreth, am yswiriant ac am strwythurau busnes. Dwi’n gwybod nad ydi’r pethau yma’n llenwi rhywun efo cyffro, ond mae nhw’n rhan hanfodol o redeg busnes, felly ffwrdd a ni.