Naučni optimizam u Srbiji – Prof. dr Tatjana Pekmezović [RS]

Aug 13, 2020, 09:50 AM

Srpska prestonica se poslednjih meseci potpuno promenila. Puls ulica se usporio, šeta samo uzorak turista, a zdravstvene mere upozoravaju da je ovo naša nova normalnost. U svetlu situacije pozvali smo prodekana za naučno istraživački rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prof. dr Tatjanu Pekmezović.
 
„Svakako je veliki  izazov za naučnu zajednicu da se osmisli post-covid period i društveno-ekonomski odgovor na ovu pandemiju“. - Prof. dr Tatjana Pekmezović
 
Stanovnici Srbije su u međuvremenu iskusili sve od totalne opuštenosti do hore legalis. Da li je nauka imala dovoljno glasa u ovim merama?
 
„Naše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obrazovalo je radnu grupu odmah na početku epidemije. Radna grupa se sastojala od predstavnika svih fakulteta i naučnih instituta u zemlji koji imaju bilo kakve veze sa covid bolešću. Ja sam u toj grupi bila predstavnik Medicinskog fakulteta. Naš zadatak je bio da sakupljamo najrelevantnije naučne informacije, koje mogu pomoći rešavanju problema vezanih za covid, pre svega epidemioloških i zdravstvenih. U tom smislu predloženo je nekoliko projekata koje je Vlada Srbije usvojila. Konkretno ja vodim projekat nacionalne seroepidemiološke studije u kojoj se u jednom delu ispituje nivo antitela u populaciji a u drugom pravimo molekularnu karakterizaciju virusa koji cirkuliše u našoj populaciji“. - Prof.dr Tatjana Pekmezović
 
Teško ali vrlo važno je u trenutnoj situaciji razmišljati o budućnosti. Pravi put napred je naučni optimizam, kojeg prof.dr Tatjana Pekmezović još uvek oseća među kolegama istraživačima.
 
„Sve oči su uprte u dva pravca, proizvodnju vakcine i proizvodnju leka. Šta će ići brže i šta će biti uspešnije zavisi od ulaganja, brzine sa kojom se savladavaju pojedini aspekti covid bolesti i proširuje kvantum znanja. Jedno i drugo je na žalost sporo ali optimizma ima i istraživanje vakcine je ušlo u treću kliničku fazu u nekoliko centara u svetu“. - Prof.dr Tatjana Pekmezović
 
U IMA podkastu možete čuti više o učešću stručnjaka i finansiranju naučnih istraživanja u Srbiji i naučnoj saradnji u regionu. U nedeljama koje predhode International Medis nagradi, ugostićemo naučnike, lekare, farmaceute, profesore i novinare koji transformišu nauku u polje dostupno široj javnosti.