Lucie Zitterbartová: Jak může copywriting zlepšit výsledky B2B firem

Episode 30,   Feb 17, 2021, 02:00 AM

Lucie Citerbartová je copywriterka, copy-mentorka obchodnice a pohybuje se ve světě obchodu více než 15 let. A sama o sobě říká, že je obchodník, který umí psát.

Jak Lucie pomáhá proměnit čtenáře v zákazníky v B2B firmě? Jak přilákat čtenáře? Jak vypadá Luciina typická zakázka? Kolik ze zákazníků má zpracovanou business strategii?