Demokratiske Byrom - #2 Byrom og eierskap

Episode 8,  Mar 11, 2021, 05:00 AM

#2 Byrom og eierskap
Andre episode i en serie på 3 - om Demokratiske Byrom
 
Hva betyr det å lage demokratiske byrom i praksis? Vi har snakket med tre eksperter på demokratiske byrom, Gro Sandkjær Hanssen, Terje Holsen og Bianca Hermansen som deler kloke tanker og gir konkrete råd om hvordan vi kan få det til. I tillegg har vi snakket med noen folk på gata i Sandvika sentrum og fått innblikk i hva de tenker om tema. 
 
 
Demokratiske byrom er en serie i tre deler. Det er en produksjon for Bærum kommune i forbindelse med deres arbeid med Sandvika sentrum Øst offentlige gater og plasser - hvor Asplan Viak leder oppdraget som rådgivere.
 
 
Produksjonen er laget av Karoline Birkeli-Gauss og Ragnhild Augustsen. 
Musikken er produsert av Petter Winther.