TETT PÅ: Kvalitet

Episode 10,  May 14, 2021, 05:32 AM

Vi påstår at eiendomsutvikler, arkitekt og planmyndighet ikke sitter med samme forståelse av hva kvalitet er, og derfor bygger vi heller ikke kvalitet.
Stemmer dette?

Vi tar praten med eiendomsutvikler Jakob Krupka, arkitekt Tanja Lie og Jostein Øverby fra Oslo kommune. Hva de mener med kvalitet og hva suksesskriteriene for godt samarbeid er finner du mer ut av ved å lytte til dagens episode om kvalitet i by,- og stedsutvikling. God lytt!