Overmorgen voor onszelf zorgen - Riadh Bari & Elke Geraerts

May 26, 08:34 AM
“We zijn het voorbije jaar te volgzaam geweest”, ontboezemt Riadh Bari aan Elke Geraerts. “Voor je het weet ben je als journalist een actor in het spel die de boodschappen van de overheid en de virologen mee overbrengt naar de burger.” Interessante reflecties over de rol van de media in de COVID-19 crisis. Dat en nog veel meer over de invloed van de pandemie op ons mentaal welzijn in deze podcast over “overmorgen”. Samen met ReadMyLips.