Eva Höschlová: Testy by se neměly používat v situacích, kdy jich není třeba

Episode 33,   Jun 07, 2021, 01:00 AM

Eva Höschlová je psycholožka a mj. se dlouhodobě se zabývá vývojem diagnostických metod či převodem zahraničních metod do českého prostředí. Svou odbornost uplatňuje jednak při práci pro firmy, ale také v akademickém prostředí – od roku 2010 vyučuje na Univerzitě Karlově.

Podcast s Evou Höschlovou se věnuje psychodiagnostice, především oblasti testových metod. Co přesně zahrnují termíny psychodiagnostika, psychometrie či testování? Je dobře, že v posledních letech narůstá ve firmách obliba využívání psychodiagnostických nástrojů? A co je klíčové pro to, aby testování přinášelo užitek? Vyznáte se v pojmech jako validita a reliabilita? A proč je dovednost v práci se zpětnou vazbou a v interpretaci stejně důležitá, jako kvalita testu?