Přechod ke klimatické neutralitě

Season 1, Episode 1,   Jul 27, 2021, 08:40 PM

Hlavním tématem této epizody (stejně jako celého podcastu) je přechod ke klimatické neutralitě. Abychom zastavili oteplování planety, a zamezili tak zhoršování změn klimatu, musíme do ovzduší vypouštět jen takové množství skleníkových plynů, které jsme schopni z atmosféry odebírat. Tomu se říká klimatická neutralita. 
V první epizodě podcastu si uděláme celkový přehled toho, jaké zdroje emisí skleníkových plynů v České republice máme a co je potřeba udělat k tomu, abychom do roku 2050 klimatické neutrality dosáhli.
Velkou studii na toto téma nedávno vydala konzultační společnost McKinsey. Můžete se těšit na rozhovor s jedním z jejích autorů. 
Přechod ke klimatické neutralitě není jen v zájmu států, ale i firem. Navštívili jsme společnost IKEA a ptali se, jak se k probíhající transformaci staví. Na závěr epizody se také podíváme na možné scénáře dalšího vývoje a vybarvíme obrázek toho, jak by mohla naše blízká budoucnost vypadat.

Hosté:
Viktor Hanzlík (McKinsey)
Barbora Geršlová (IKEA)
Tomáš Jungwirth (Asociace pro mezinárodní otázky)
Helena Továrková (Nadace Veronica)