Transformace energetiky: přechod na obnovitelné zdroje

Season 1, Episode 2,   Jul 27, 2021, 08:42 PM

Když se  bavíme o energetice v České republice, myslíme tím výrobu elektřiny a tepla. Ta je u nás zodpovědná za 40 % emisí skleníkových plynů, a je tak největším znečišťovatelem. Díky tomu se zde však také můžeme  emisí zbavit poměrně jednoduše.
Druhá epizoda srovnává jednotlivé zdroje výroby elektřiny z hlediska jejich produkce v ČR a také podle toho, jak jsou „čisté“ – kolik emisí skleníkových plynů produkují. Rozebíráme tu podrobně obnovitelné zdroje energie, zejména slunce a vítr, které mají v Česku obrovský potenciál. 
Dozvíte se, jakým směrem se může naše energetika vydat, abychom v roce 2050 vyráběli jen takovou elektřinu, která klimatickou změnu dál neprohlubuje. Na závěr se také podíváme na dekarbonizaci teplárenství a na to, jak fungují nabídky „zelené“ elektřiny, které jsou dnes už docela běžně na trhu.

Hosté:
Oldřich Sklenář (Asociace pro mezinárodní otázky)
Jan Rovenský (Greenpeace)
Martin Madej (Asociace pro mezinárodní otázky)