Den draumen me ber på - medvirkning!

Episode 15,   Dec 17, 2021, 01:03 PM

Har du en drøm om at medvirkning skal åpne nye dører - og gjøre stedsutviklingen helt annerledes? Eller i det minste mye bedre? Men, så føler du liksom at du ikke helt får det til. Folk blir liksom aldri helt fornøyd uansett hva en gjør, og så sier jo de man snakker med bare det man allerede vet. 

I denne episoden prøver vi å finne ut av hva medvirkning faktisk kan bidra til, om vi faktisk gjør det riktig. Hypotesen vi skal utforske er: “Medvirkning gjort på riktig måte, til riktig tidspunkt, gir bedre stedsutvikling”. Stemmer dette? 

For å undersøke hypotesen vår har vi med oss to gjester. Gunnar Ridderström, tidligere kommuneplanlegger i Larvik, gründer av kontoret Citiplan og underviser på NMBU med ph.d. om helsefremmende stedsutvikling, i dag planlegger i Norconsult og ansvarlig for modul 2 i Gnist kompetanse – et modulbasert kurs som er en del av Gnist-programmet til Design og arkitektur Norge DOGA. Vi har også med oss lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune Eirin Braathen Nygård. 


God lytt!

Våre Steder har høsten 2021 på oppdrag for DOGA laget 3 skreddersydde episoder for kurset Gnist kompetanse, hvor dette er den andre episoden. Gnist-programmet er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. For mer informasjon om Gnist-programmet les mer på DOGA sin hjemmeside: Gnist | DOGA


Podkasten er produsert av:
Ragnhild Augustsen
Karoline Birkeli-Gauss

Musikken er laget av:
Petter Winther

Våre steder