Gåvennlighet i hverdagsreisen. En samtale med miljøspykolog Aga om gåvennlighet. DEL 1

Episode 18,   Apr 05, 2022, 07:00 AM

EKSPERTINTERVJU #1
At stedsutvikling og folkehelse henger sammen er noe vi vet. Men hvordan vi skal utforme stedene helt konkret for å bedre helsa er vi litt mer usikre på.

Dersom vi forstår hvordan folk tenker og hva som påvirker valgene vi tar i hverdagen vil vi kanskje ha bedre forutsetninger for å skape helsefremmende steder.
I samtale med miljøpsykolog Aga Skorupka fra Rodeo Arkitekter får vi mer kunnskap om både menneskelig adferd og koblingen med stedsutvikling. Og ja, vi kan bygge oss til bedre folkehelse!

Samtalen med Aga er delt inn i to episoder. Dette er første episode.

Produsert av Ragnhild Augustsen og Karoline Birkeli-Gauss. Et samarbeid med DOGA og Sunne kommuner i forbindelse med deres pilotprosjekt HVERDAGSREISEN. Musikken er produsert av Petter Winther.

God lytt!


Våre steder