Hverdagsreisen - En metode for å "få folk ut" gjennom å forstå deres hverdagsreiser

Episode 20,   Apr 18, 2022, 05:00 AM

Dette er den tredje episoden i serien FÅ folk ut. 

Å jobbe helt konkret med å få folk ut i en kommune kan arte seg på mange måter. I denne episoden blir vi bedre kjent med 3 kommuner som har prøvd å forstå folks hverdagsreiser. De har spurt folk om hva de gjør fra de står opp til de legger seg. Og på den måten prøvd å finne løsninger på utfordringer de har med å få folk mer aktive og mer sosiale. Lær mer om hvordan de jobbet, hva som kom frem og hva de har lært for fremtidig arbeid med folkehelse i kommunene.

Metoden kalles Hverdagsreisen og er utviklet av DOGA og Sunne kommuner, i samarbeid med Comte Bureau. 


Produsert av Ragnhild Augustsen og Karoline Birkeli-Gauss. Et samarbeid med DOGA og Sunne kommuner i forbindelse med deres pilotprosjekt HVERDAGSREISEN. Musikken er produsert av Petter Winther.

God lytt!